ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA WRŚ

W dniu 17 listopada 2017 r.w Gliwicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Wycieczki Rowerowe Śląsk

W zebraniu udział wzięło 10 osób

Obrady otworzył Michał Zając przedstawiając proponowany porządek zebrania

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia
 4. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia, dyskusja
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Zarządu Stowarzyszenia
 6. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
 7. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 8. Wolne wnioski

Wyniku jawnego głosowania do Zarządu Stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby:

 1. Krzysztof Dyoniziak – prezes
 2. Krystyna Szczepanek-Lachman – wiceprezes
 3. Michał Zając – wiceprezes

W wyniku jawnego głosowania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby

 1. Krzysztof Dudek -przewodniczący
 2. Ewelina Szczyrbowska – członek
 3. Piotr Burcek – członek