62-gie Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego z Klubem kolarskim Huzym w Chudowie

 W niedzielę Zamek w Chudowie stał się miejscem wspaniałej imprezy 😉 w gronie pasjonatów rowerowych pt.,, Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego”.
Na mecie, po zarejestrowaniu w biurze rajdu uczestnicy otrzymali pamiątkowe przypinki, była okazja do pieczenia kiełbasek, a młodzież i inni śmiałkowie 😉 mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
Były wywiady 😉dla lokalnej telewizji z przedstawicielami grup rowerowych ,,⭐” , natomiast ostatnim punktem imprezy było wręczenie 🏆 dla najliczniejszej grupy. Bezapelacyjnie wygrało WRŚ 💪
i młodzież z SP nr. 21

Tekst i zdjęcie Justyna Pi