Kontakt

 

We wszelkich sprawach związanych z działalnością lub dołączeniem do

Stowarzyszenia proszę pisać na adres WRSlask@gmail.com

 

Informacje o Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie „Wycieczki Rowerowe Śląsk”

44-103 Gliwice

mail: WRSlask@gmail.com

KRS 0000709755, REGON 369095629, NIP 6312677460

 

Rachunek bankowy:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

12 1750 0012 0000 0000 3874 9738