Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z działalnością lub dołączeniem do

Stowarzyszenia proszę pisać na adres WRSlask@gmail.com

Informacje o Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie „Wycieczki Rowerowe Śląsk”

44-103 Gliwice

mail: WRSlask@gmail.com

KRS 0000709755, REGON 369095629, NIP 6312677460

Rachunek bankowy:

Nest Bank
92 2530 0008 2007 1068 3623 0001