SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Koleżanki i Koledzy, zgodnie z Uchwałą Zarządu, składki członkowskie proszę wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

W opisie wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem “składka członkowska”.

Poniżej numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki.

 

Rachunek bankowy WRŚ:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

 12 1750 0012 0000 0000 3874 9738