UCHWAŁY ZARZĄDU

ROK 2017

 1. Uchwała Zarządu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.

ROK 2018

 1. Uchwała Zarządu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 2. Uchwała Zarządu z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 3. Uchwała Zarządu z dnia 31 stycznia 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 4. Uchwała Zarządu z dnia 26 lutego 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 5. Uchwała Zarządu z dnia 30 marca 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 6. Uchwała Zarządu z dnia 25 kwiecień 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 7. Uchwała Zarządu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 8. Uchwała Zarządu z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 9. Uchwała Zarządu z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 10. Uchwała Zarządu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 11. Uchwała Zarządu z dnia 13 września 2018 roku w sprawie skreślenia członków zwyczajnych.
 12. Uchwała Zarządu z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.