UCHWAŁY ZARZĄDU

ROK 2017

 1. Uchwała Zarządu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.
 2. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2017_002_20171229_w_sprawie_przyjecia_polityki_rachunkowosci_Stowarzyszenia_WRS.pdf

ROK 2018

 1. Uchwała Zarządu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 2. Uchwała Zarządu z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 3. Uchwała Zarządu z dnia 31 stycznia 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 4. Uchwała Zarządu z dnia 26 lutego 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 5. Uchwała Zarządu z dnia 30 marca 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
 6. Uchwała Zarządu z dnia 25 kwiecień 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 7. Uchwała Zarządu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 8. Uchwała Zarządu z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 9. Uchwała Zarządu z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 10. Uchwała Zarządu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 11. Uchwała Zarządu z dnia 13 września 2018 roku w sprawie skreślenia członków zwyczajnych.
 12. Uchwała Zarządu z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 13.  Uchwała Zarządu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie skreślenia członków zwyczajnych.
 14.  Uchwała Zarządu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
 15. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2018_015_20181102_w_sprawie_przyjecia_zmiany_polityki_rachunkowosci_Stowarzyszenia_WRS.pdf
 16. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2018_016_20181203_w_sprawie_zwolania_Walnego_Zebrania-3.pdf
 17. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2018_017_20181210_w_sprawie_przyjecia_nowych_czlonkow.pdf
 18. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2018_018_20181231_w_sprawie_skreslenia_czlonkow.pdf
 19. http://wrslask.cba.pl/wp-content/uploads/2019/01/WRS_Zarzad_Uchwala_2018_019_20181231_w_sprawie_przyjecia_nowych_czlonkow-1.pdf