UCHWAŁY ZARZĄDU

ROK 2017

  1. Uchwała Zarządu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.

ROK 2018

  1. Uchwała Zarządu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
  2. Uchwała Zarządu z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
  3. Uchwała Zarządu z dnia 31 stycznia 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
  4. Uchwała Zarządu z dnia 26 lutego 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
  5. Uchwała Zarządu z dnia 30 marca 2018 roku w_sprawie_przyjęcia_nowych członków zwyczajnych.
  6. Uchwała Zarządu z dnia 25 kwiecień 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
  7. Uchwała Zarządu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
  8. Uchwała Zarządu z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.
  9. Uchwała Zarządu z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych.